Công bố quyết định thanh tra tại Bộ KH&CN

Ngày 12-4, tại trụ sở Bộ KH&CN, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến 2017; thời gian thanh tra 60 ngày làm việc thực tế.
Đoàn thanh tra gồm chín thành viên do ông Nguyễn Xuân Tự, thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ III, Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn.
Về công tác giám sát đoàn thanh tra, tổ giám sát đoàn thanh tra có hai thành viên do ông Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, làm tổ trưởng.
Tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; Bộ KH&CN cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.
Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm