Công chức ngành nông nghiệp có mức lương cao nhất hơn 10 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Từ ngày 6-10 tới đây, mức lương cao nhất của công chức ngành nông nghiệp là 10,1 triệu đồng.

Ngày 11-8, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 08/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với ngạch công chức ngành NN&PTNT.

Theo đó, các ngạch công chức ngành NN&PTNT áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 như sau:

Công chức ngành nông nghiệp có mức lương cao nhất hơn 10 triệu đồng ảnh 1

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định được cấp có thẩm quyền quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch công chức thì thực hiện xếp bậc lương được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số 3,00 của các ngạch kiểm dịch viên thực vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư, kiểm lâm viên.

- Trường hợp có trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,67 của các ngạch kiểm dịch viên thực vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư, kiểm lâm viên.

- Trường hợp có trình độ cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,06 của các ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp, kiểm lâm viên trung cấp.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức của ngành nông nghiệp. Theo đó công chức ngành nông nghiệp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước phù hợp với từng ngạch.

Như vậy tại quy định này cũng không yêu cầu công chức ngành nông nghiệp phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6-10-2022.

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(PLO)-  Nhằm cải cách thủ tục hành chính, các Bộ ban hành nhiều văn bản quy định mới về tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức. Trong đó, có bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ tuỳ theo vị trí việc làm.