CPI cả nước tháng 7 giảm 0,29%

Trong tháng này, có bốn nhóm hàng trong rổ hàng hóa tính chỉ số CPI có mức giảm giá. Giảm mạnh nhất là nhóm hàng giao thông với 2,71%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,93%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,47% và nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ 0,08%.

AT