Đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 19 tổ chức đảng, 43 đảng viên

(PLO)- Năm 2022, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Ủy ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng; đề nghị thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 43 đảng viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Cơ quan UBKT Trung ương đã xây dựng và tham mưu Ủy ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng.

Cụ thể, Kết luận 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á…

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBKTTW

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBKTTW

Ngoài ra, cơ quan cũng tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập 11 đoàn kiểm tra đối với 33 tổ chức đảng.

Cùng đó là tham mưu giúp UBKT Trung ương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời. Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Những việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra xử lý kịp thời, nhất là các vụ việc thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Điển hình trong năm 2022, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 35 cuộc đối với 39 tổ chức đảng và 13 đảng viên; thực hiện 13 cuộc kiểm tra đối với 25 tổ chức đảng.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng 13 cuộc đối với 25 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng và 23 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý; tiếp nhận, phân loại xử lý hơn 8.400 đơn tố cáo, phản ánh…

Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đảng đối với 38 tổ chức đảng, 166 đảng viên, UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 43 đảng viên.

Đảng ủy Cơ quan kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII của Đảng và tài liệu tuyên truyền của cấp trên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị năm 2023, các cán bộ, công chức cơ quan UBKT Trung ương phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng bằng khen cho các cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ảnh: UBKTTW
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng bằng khen cho các cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ảnh: UBKTTW

Cụ thể, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung tham mưu xây dựng các quy định đã đăng ký với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 52 về việc thực hiện Kết luận 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tham mưu giúp Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời kỳ mới. Triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra khi được cấp có thẩm quyền thông qua…

Cùng đó là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế của Cơ quan, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm