Đà Nẵng bầu phó bí thư thường trực Thành ủy

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Võ Công Trí (55 tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) nhận được 100% số phiếu tán thành bầu vào chức danh phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố quyết định bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt mới như trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; bí thư Quận ủy Hải Châu; phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy...

LÊ PHI