Đà Nẵng hỗ trợ đến 200 triệu đồng cho người tự thôi việc

Ngày 28-6, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay, Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa dự thảo nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức viên chức, lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Nghị quyết này dự kiến sẽ được trình ra tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra trong các ngày 9, 10, 11 và 12-7 tới để biểu quyết thông qua.

Cán bộ lãnh đạo tại Đà Nẵng được hỗ trợ đến 200 triệu đồng nếu tự nguyện thôi việc nhường chỗ cho người trẻ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo dự thảo nghị quyết, các đối tượng áp dụng gồm cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND TP.

Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Điều kiện áp dụng đối với nam có độ tuổi trên 55, nữ có độ tuổi trên 50.

Ngoài chế độ trợ cấp thôi việc được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các đối tượng thuộc diện nêu trên còn được hỗ trợ thêm tiền nếu tự nguyện thôi việc.

Cụ thể, cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Cán bộ là Thành ủy viên, người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và tương đương; bí thư quận, huyện ủy và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.

Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP và các hội đoàn thể chính trị - xã hội TP; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành; phó bí thư quận, huyện ủy; chủ tịch HĐND; chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được hỗ trợ thêm 140 triệu đồng.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện ủy; Phó chủ tịch HĐND; phó chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên được hỗ trợ thêm 120 triệu đồng.

Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố, quận, huyện có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Về kinh phí, dự thảo nghị quyết cũng quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện chi hỗ trợ từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm