Đà Nẵng: Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - chủ quyền của Việt Nam”

Theo đó, sẽ có 70 hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện sinh động, sâu sắc chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được trưng bày tại triển lãm này cho các sinh viên tìm hiểu, tham quan. Các tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, cụ thể gồm các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ của triều đình phong kiến Việt Nam; các tư liệu và bản đồ do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được công bố từ thế kỷ thứ 17 đến nay; các bản đồ, atlas do nhà Thanh, chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử thể hiện Trung Quốc không liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa (các bản đồ này thể hiện lãnh thổ của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam mà không hề có Hoàng Sa - Trường Sa).

Được biết triển lãm lần này nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của sinh viên, tuổi trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.

LÊ PHI