2 phút chất vấn và bản lĩnh của ĐBQH

2 phút chất vấn và bản lĩnh của ĐBQH

(PL)- Quốc hội chỉ dành ba ngày để chất vấn, mỗi đại biểu chỉ chất vấn trong hai phút, vậy đại biểu phải làm thế nào để chất vấn có hiệu quả?