Đăng ký thường trú cho con vào nhà bạn thân được không?

(PLO)- Bạn đọc hỏi đăng ký thường trú cho con vào nhà bạn thân được không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con tôi đang học lớp 5, sang năm tôi muốn con mình học trường THCS gần nhà bạn tôi. Nhưng tôi nghe bạn tôi nói trường đó yêu cầu cần phải có đăng ký thường trú (hộ khẩu) tại chỗ gần trường. Tôi xin hỏi tôi có thể cho con nhập khẩu vào nhà bạn tôi được hay không?

Bạn đọc Minh Oanh (quận 12, TP.HCM), hỏi:

cap-cccd-tam-tru-tem_lufp.jpg
Cần sinh sống thực tế tại địa phương thì mới được đăng ký thường trú

Luật sư Ngô Minh Trực, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 12 Luật Cư trú 2020 có quy định về nơi cư trú của người chưa thành niên:

- Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

- Người chưa thành niên có thể nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Khoản 2 điều 20 Luật cư trú có quy định: Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

- Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

- Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

Bên cạnh đó, Khoản 3 điều 20 Luật cư trú quy định: Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Ngoài ra, Khoản 8, điều 2 Luật Cư trú có quy định: Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;

Như vậy, bạn có thể cho con bạn đăng ký thường vào nhà bạn của bạn khi đáp ứng các điều kiện do cho thuê, mượn, ở nhờ. Tuy nhiên, con bạn cần sinh sống thực tế tại nơi muốn đăng ký thường trú nếu không sinh sống thực tế thì sẽ bị từ chối cho đăng ký thường trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm