Đánh giá tác động của lũ lụt đối với hệ thống metro

Theo đó, TP giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị xây dựng, báo cáo sớm các biện pháp phòng tránh và ứng phó tác động của lũ lụt đối với hệ thống metro của TP.

Về Đề án chủ động phòng, chống ngập lụt cho TP.HCM, chủ tịch UBND TP yêu cầu phải nghiên cứu đối chiếu, bổ sung các điểm tương đồng và khác biệt giữa TP Bangkok với TP.HCM về điều kiện tự nhiên; kinh tế-xã hội… để từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp cho TP. Việc đề ra các giải pháp phải căn cứ trên quan điểm hài hòa lợi ích người dân giữa các khu vực khác nhau, hài hòa giữa việc phòng, chống ngập lụt với yêu cầu quy hoạch chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế-xã hội chung. Trung tâm Chống ngập phải hoàn chỉnh đề án, báo cáo Thường trực Thành ủy thông qua trong tháng 5. TP sẽ tổ chức đoàn đi làm việc chính thức với TP Bangkok trong tháng 6.

N.NAM

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.