Đấu tranh chống thông tin độc hại trên mạng đang rất cấp bách

Sáng 31-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

giam-doc-cong-an-tphcm

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, nhìn nhận trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP nhìn chung được giữ vững ổn định; nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Theo Thiếu tướng, hiện nay các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong, số cơ hội chính trị, cực đoan tôn giáo trong nước đã gia tăng các hoạt động chống phá quyết liệt, tạo ngòi nổ cho “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”… Bên cạnh đó, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội có chiều hướng gia tăng phức tạp. 

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã sử dụng triệt để phương tiện truyền thông, đặc biệt là internet cho việc kích động chống Đảng, Nhà nước ta nhằm chuyển hoá tư tưởng, tạo mầm mống bất ổn về chính trị. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và tư tưởng trong nhân dân cũng như làm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP có nhiều phức tạp.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh trong tình hình mới đòi hỏi Công an TP phải xây dựng lực lượng cán bộ chiến sĩ mới. Đó là những người vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ và có kiến thức quốc phòng - an ninh.

Do đó, năm 2020, Công an TP đã chọn gần 3.500 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do các cấp tổ chức. Hiện còn hơn 2.700 cán bộ chưa được bồi dưỡng. Giám đốc Công an TP cho biết, trong năm 2021, Công an TP sẽ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100% cán bộ thuộc diện chọn cử.

bo-tu-lenh-tphcm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: LÊ THOA

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết vừa qua TP.HCM đã bồi dưỡng quốc phòng – an ninh cho 809 người thuộc nhóm đối tượng 2 (đạt 98%); gần 10.500 người thuộc đối tượng 3 (đạt 99%); hơn 155.000 người thuộc đối tượng 4 (đạt 99,8); đồng thời bồi dưỡng cho 100% quân đội và 96% sĩ quan công an.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan nhanh chóng khắc phục những hạn chế của năm trước. Từ đó, xác định giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan tổ chức.

Thực hiện nghiêm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cập nhật và triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng theo Thiếu tướng, các sở, ban, ngành phải chú trọng tuyên truyền cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, người dân tộc thiểu số, giới trẻ, học sinh, sinh viên… về tình hình biên giới, biển, đảo; tình hình an ninh chính trị, ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, khích lệ nhân dân cảnh giác, không mắc mưu các đối tượng phản động.

“Vấn đề quản lý thông tin mạng và đấu tranh chống các nội dung xấu, độc hại, phản động, chống phá trên truyền thông đa phương tiện đang rất cấp bách. Do đó, cần phải tăng cường giáo dục, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm