Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm trong xuất khẩu gạo

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về những vấn đề liên quan đến xuất khẩu hạn ngạch 400.000 tấn gạo vừa qua.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc tạm dừng xuất khẩu gạo là thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 ngày 23-3, trong đó có chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạm dừng việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 24-3.

Ngày 10-4, bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT về công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4-2020, trong đó có quy định về nguyên tắc quản lý hạn ngạch.

Căn cứ nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Quyết định số 1106 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan tiến hành thiết lập các chỉ tiêu thông tin trên hệ thống VNACCS để tự động theo dõi trừ lùi số lượng gạo xuất khẩu trong hạn ngạch được phép xuất khẩu và áp dụng từ 0 giờ ngày 12-4, không có sự can thiệp của công chức hải quan.

Chi tiết thông tin về doanh nghiệp, số lượng tờ khai hải quan, số lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu, thời gian bắt đầu và kết thúc việc đăng ký tờ khai hải quan, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm trong xuất khẩu gạo ảnh 1

Hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều nghi vấn tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng: Hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều nghi vấn tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo. Những nghi vấn tập trung vào việc có hay không việc trục lợi từ chính sách quản lý hạn ngạch xuất khẩu gạo, tính minh bạch trong việc chấp hành pháp luật về hải quan của cơ quan quản lý nhà nước và của các tổ chức, cá nhân liên quan...

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương làm rõ các vi phạm và xử lý theo quy định.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tổng thể trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến xuất khẩu gạo trong thời gian qua, bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, điều tra, xác minh, làm rõ các nội dung nêu trên. Điều này nhằm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu gạo cũng như xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong trường hợp đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng gửi công văn cho Tổng cục Hải quan về vấn đề này. Công văn nêu rằng: Hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0 giờ ngày 12-4. Nội dung nghi vấn là có hay không sự tác động tiêu cực của công chức hải quan, cơ quan hải quan.

Vì thế, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp phản ánh và  xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30-4.