Đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề 313 luật sư

Mới đây, Đoàn Luật sư TP.HCM có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ của 313 luật sư của đoàn này bị xóa tên do không đóng phí thành viên.      

Ảnh minh họa 

Ngày 13-1, Bộ Tư pháp có văn bản yêu cầu Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nghiêm túc thực hiện Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc có văn bản đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của các trường hợp bị xóa tên do không đóng phí thành viên để Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Bộ cũng khẳng định việc xóa tên khỏi danh sách luật sư do không đóng phí thành viên là hình thức xử lý kỷ luật luật sư và thuộc trường hợp phải đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ của những luật sư vi phạm.

Trước đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM ban hành Quyết định số 05 xoá tên 320 luật sư vì đã không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm. Quyết định này có gửi Bộ Tư pháp “thay báo cáo”. Nay căn cứ điểm d khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư quy định người đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mà không gia nhập một Đoàn Luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của 313 luật sư (có danh sách kèm theo). Trong 320 luật sư bị xóa tên thì có sáu luật sư được gia nhập lại đoàn và được cấp thẻ hành nghề luật sư, một trường hợp Bộ Tư pháp đã thu hồi chứng chỉ) nên còn lại 313 luật sư.

Đồng thời, Đoàn luật sư TP.HCM cũng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kể từ nay về sau đối với các trường hợp luật sư bị Ban Chủ nhiệm xoá tên vì không đóng phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM sẽ gửi Bộ Tư pháp quyết định xoá tên kèm theo công văn đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm