Đề nghị kéo dài thời hiệu kỷ luật hành chính với cán bộ, công chức, viên chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật khiển trách sẽ bị kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính từ 2 lên 5 năm; kỷ luật cảnh cáo từ 5 lên 10 năm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký tờ trình gửi Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị kéo dài thời hiệu kỷ luật hành chính với cán bộ, công chức, viên chức ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tại tờ trình, Chính phủ nhận định việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu kỷ luật hành chính là cần thiết, để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật.

Hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau.

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, thời hiệu kỷ luật đảng là năm năm, trong khi đó, thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là hai năm.

Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là năm năm.

Sự khác nhau nói trên khiến thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính, các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của luật.

Chính phủ cho rằng điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể”; “trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể” cũng như chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục vướng mắc này, Chính phủ đánh giá cần sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, tuy nhiên, việc này cần có thời gian vì phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV để quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan.

Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội quy định: Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật năm năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Thẩm tra đề xuất trên của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật cho rằng quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Cán bộ, công chức (Điều 80) và Luật Viên chức (Điều 53) chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định mới về kỷ luật của Đảng.

Điều này dẫn tới một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì hết thời hiệu theo quy định của Luật, do đó làm giảm tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm theo pháp luật của Nhà nước.

Tán thành với các đề xuất của Chính phủ, cơ quan thẩm tra cho rằng Nghị quyết của Quốc hội khi được ban hành sẽ giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ để thực hiện thống nhất các quy định về nội dung này.

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

(PLO)- Theo một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể giúp những người bị suy giáp cải thiện chức năng tuyến giáp, ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng và cải thiện các triệu chứng suy giáp.