Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng cải cách mạnh mẽ

Chiều 14-5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông báo, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đã có nhiều bước tiến. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để thực thi các phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD đã được phê duyệt.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đến nay đã có hàng nghìn ĐKKD được cắt giảm, hàng nghìn dòng hàng không phải kiểm tra chuyên ngành. Việc này giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỉ. Ảnh: CHÂN LUẬN

Bộ trưởng Dũng cho hay, đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỉ đồng.

Tuy vậy, Bộ trưởng Dũng cũng cho rằng dư địa để cải cách, cắt giảm TTHC, ĐKKD vẫn còn nhiều và cần phải tiếp tục rà soát để tạo động lực cho tăng trưởng.

Báo cáo của VPCP cho hay, việc kiểm soát khâu ban hành TTHC vẫn chưa chặt chẽ. VPCP đã thẩm tra 22 dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC thì thấy có 115 TTHC được quy định. VPCP đã đề nghị không quy định 14 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 98 thủ tục không cần thiết, không hợp lý.

Trong những tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Báo cáo của VPCP cũng cho hay: Trong những tháng đầu năm 2019, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ban ngành và địa phương. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế mà VPCP đã chỉ ra.

Chẳng hạn, nhiều bộ, cơ quan, địa phương ban hành Kế hoạch chưa kịp thời, chế độ thông tin báo cáo thực hiện chưa nghiêm. Cụ thể, hết tháng 4-2019, VPCP mới nhận được báo cáo quý I của 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 40/63 địa phương; trong đó nhiều báo cáo gửi chậm so với yêu cầu. Hay Nghị quyết giao các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định TTHC trong công văn hướng dẫn, hoàn thành trong quý I-2019. Tuy nhiên cho đến nay, VPCP chưa nhận được thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ này của các bộ, cơ quan.

Vì vậy, VPCP đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh...

“Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp”, báo cáo của VPCP nêu.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã chúc mừng ông Võ Văn Hoan, người mới được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Đây là lần đầu tiên ông Hoan tham gia một hội nghị trực tuyến với Chính phủ trong cương vị mới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm