Đề xuất 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Theo Dự thảo của Bộ Tài chính, có bốn trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Dự thảo Thông tư quy định mức thu lệ phí trong trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Dự thảo cũng nêu rõ, các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:

Một là trẻ em (người dưới 16 tuổi), người cao tuổi, người khuyết tật.

Hai là người có công với cách mạng theo quy định.

Ba là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Thứ tư là công dân 16 tuổi và 17 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Đề xuất 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú ảnh 1

Người dân làm việc tại cơ quan đăng ký cư trú. Ảnh: VGP

Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.