Đề xuất nhiều điểm mới về hộ chiếu

Bộ Công an đang công bố dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi. Rất nhiều điểm mới liên quan đến hộ chiếu được bộ này đề xuất và cho rằng sẽ mang lại sự thuận lợi cho người dân.

Gắn chip điện tử vào hộ chiếu

Theo Bộ Công an, một trong những lý do quan trọng cần phải có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh đó là Chính phủ đã phê duyệt đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”. Hiện vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh về hộ chiếu điện tử. Do đó, việc xây dựng luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý trong việc cấp, quản lý và sử dụng hộ chiếu điện tử.

Dự thảo quy định các loại giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời và giấy thông hành.

Trong đó, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông sẽ được gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin về sinh trắc học, nhân thân của người được cấp (dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân) và chữ ký số của cơ quan cấp.

Để phục vụ việc thu thập dữ liệu thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự thảo đưa ra hai nội dung quan trọng. Đó là khi đề nghị cấp hộ chiếu, công dân sẽ được thu nhận dấu vân tay và chữ ký số cấp trong hộ chiếu, trong kiểm soát xuất nhập cảnh.

Cũng theo dự thảo, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông còn giá trị được sử dụng thay thế căn cước công dân.

Đề xuất nhiều điểm mới về hộ chiếu ảnh 1

Người dân đang làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM. Ảnh: HTD

Đề xuất loại giấy xuất nhập cảnh mới

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra quy định về loại giấy xuất nhập cảnh mới, đó là hộ chiếu tạm thời thay cho giấy thông hành. Hộ chiếu tạm thời có thời hạn một năm, có giá trị sử dụng như hộ chiếu phổ thông nhưng cấp cho những người ra nước ngoài có thời hạn, bị mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu không còn giá trị sử dụng mà có nguyện vọng về nước ngay.

Hộ chiếu này còn được cấp cho người phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam mà không có hộ chiếu còn giá trị; phải về nước theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận trở lại công dân; vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an...

Theo Bộ Công an, việc bổ sung cấp hộ chiếu tạm thời là sự khẳng định việc bảo hộ của Nhà nước đối với công dân trong những trường hợp đặc biệt nêu trên vì điều kiện khách quan nên không thể đáp ứng các quy định về việc cấp hộ chiếu dài hạn.

Nhiều điểm mới về thủ tục hành chính

Ngoài những điểm mới quan trọng nói trên, Bộ Công an cũng cho rằng dự thảo có một số quy định sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình cấp hộ chiếu so với hiện nay.

Điển hình như người đề nghị cấp hộ chiếu không nhất thiết phải trực tiếp nộp hồ sơ mà chỉ phải điền vào tờ khai theo mẫu hoặc khai qua mạng. Cùng đó, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nộp tờ khai tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh/TP nơi thuận tiện. Theo quy định hiện hành, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu phải nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh/TP nơi thường trú hoặc tạm trú.

Một thuận tiện nữa là người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai trở đi có thể trực tiếp nộp tờ khai tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh/TP trực thuộc trung ương nơi thuận tiện nhất hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, không phân biệt hộ chiếu còn hạn hay hết hạn. Theo quy định hiện hành, hộ chiếu phải còn hạn mới được nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; hộ chiếu hết hạn thì nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh/TP nơi thường trú hoặc tạm trú.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể trực tiếp nhận kết quả hoặc đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi kết quả về địa chỉ theo yêu cầu.