Đề xuất Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệ

(PLO)-  Theo dự thảo mới nhất, Bộ Công an đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệ, đồng thời rút đề xuất bổ sung sĩ quan công an, quân đội có cấp hàm Đại tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an đã đăng tải dự thảo mới nhất Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ.

Đề xuất thêm đối tượng cảnh vệ

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Công an đã đề xuất “Thường trực Ban Bí thư” là đối tượng cảnh vệ.

Như vậy so với quy định hiện nay tại Luật Cảnh vệ 2017, dự thảo mới nhất bổ sung ba đối tượng cảnh vệ là Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao và Thường trực Ban Bí thư.

Theo Bộ Công an, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao là những người đứng đầu các cơ quan xét xử và kiểm sát hoạt động tố tụng với đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm và rủi ro cao; trong xu hướng đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm thì tính chất công việc của họ ngày càng phức tạp, nảy sinh nhiều tình huống bất trắc, khó lường đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người này.

Trước đó, Bộ Công an từng đề xuất sĩ quan Công an nhân dân (CAND), sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) có cấp hàm Đại tướng cũng là đối tượng cảnh vệ.

Lý do Bộ Công an đưa ra là sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND có cấp hàm Đại tướng, theo Bộ Công an, lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia, dân tộc. Sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND có cấp hàm Đại tướng là những người giữ vai trò rất quan trọng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm; đặc biệt hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi sâu sắc, một số vấn đề nằm ngoài dự báo. Tình hình xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, chủ quyền biển đảo, khuynh hướng ly khai, biểu tình, bạo loạn xảy ra ở nhiều khu vực.

"Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống như nguồn nước, lương thực, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh... tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội; vì vậy, cần phải áp dụng chế độ bảo vệ đặc biệt nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho họ" - dự thảo tờ trình của Bộ Công an nêu rõ.

Như vậy, tại dự thảo mới nhất Bộ Công an đã rút đề xuất với đối tượng này.

Thu hẹp phạm vi hội nghị quốc tế được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng

Về các đối tượng cảnh vệ là các "sự kiện đặc biệt quan trọng", Bộ Công an đề xuất sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi hội nghị quốc tế được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng.

Tại điểm đ, Khoản 4, Điều 10 Luật Cảnh vệ 2017 quy định "sự kiện đặc biệt quan trọng" là đối tượng cảnh vệ gồm: "Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Nhà nước tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị -xã hội ở trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2 Điều này tham dự hoặc chủ trì hội nghị".

Như vậy một hội nghị quốc tế có một trong số các đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 10 tham dự hoặc chủ trì hội nghị thì được xác định là "sự kiện đặc biệt quan trọng" và được áp dụng các biện pháp cảnh vệ quy định tại Điều 14 Luật Cảnh vệ.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 10 như sau: Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này tham dự hoặc chủ trì".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm