Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, nơi này vừa có Công văn số 1097/BYT-DP về việc thực hiện tờ khai y tế đối với COVID-19 đến UBND các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế.

Việc áp dụng tờ khai y tế với các khách đến từ hoặc đi qua các nước thuộc Cộng đồng châu Âu (EU) và Campuchia bắt đầu từ 0h ngày 7-3-2020, tại tất cả các cửa khẩu.

Về hình thức khai báo y tế, có thể áp dụng một trong hai hình thức sau:

Khai báo y tế qua tờ khai y tế: "Mẫu số 01: Tờ khai y tế đối với người" tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25-6-2018 của Chính phủ. Đề nghị lấy mẫu tờ khai y tế tại địa chỉ website: http://baocaokdyt.com

Và khai báo y tế theo hình thưc điện tử: Thực hiện theo Công văn số 1044/BYT-CNTT ngày 4-3-2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng khai báo y tế theo hình thức điện tử tại địa chỉ website: http://suckhoetoandan.vn/khaiyte.

COVID-19: Buộc khai báo y tế với khách đến từ Campuchia và EU - ảnh 1
Khách khai báo y tế tại cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: BỘ Y tế

Để đảm bảo việc khai báo thuận lợi, các cơ quan liên quan sẽ bố trí phiên dịch tiếng Anh, tiếng Campuchia làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ việc khai báo y tế và sàng lọc tờ khai y tế.

Quy trình thực hiện:

Kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh chỉ dẫn hành khách đến bộ phận kiểm dịch y tế để khai tờ khai y tế khi làm thủ tục nhập cảnh đối với hành khách đến từ hoặc đi qua các nước thuộc EU và Campuchia. Tại đây kiểm dịch viên y tế và cán bộ phiên dịch có trách nhiệm hướng dẫn hành khách khai báo y tế và đóng dấu xác nhận theo quy định.

Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh do COVID-19, kiểm dịch viên y tế áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định.