Sơ đồ 18 ca nhiễm COVID-19 ở BV Đà Nẵng

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- 18 ca nhiễm COVID-19 tại BV Đà Nẵng gồm 10 bệnh nhân, 5 người nhà bệnh nhân, 3 nhân viên bệnh viện.