Điểm chuẩn dự kiến vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Điểm chuẩn dự kiến vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Đà Nẵng năm 2014

Theo đó, điểm chuẩn dự kiến vào nhóm 1 (ngành điểm cao) của trường này là 18,5 điểm cho cả hai khối A và A1. Còn nhóm 2 (ngành điểm thấp hơn) có điểm dự kiến là 17,5 điểm cho cả hai khối A và A1.

Cụ thể điểm vào các ngành, dự kiến sẽ là:

<><>

TT

TÊN NGÀNH

Mã TS

Vào trường

Vào ngành

A

A1

A

A1

NHÓM 1

18,5

18,5

1

Công nghệ Chế tạo máy

101

18,5

18,5

2

Kỹ thuật điện, điện tử

102

20

20

3

KT điện tử, truyền thông

103

18,5

18,5

4

KT công trình xây dựng

104

19

19

5

KTXD CT giao thông

106

18,5

18,5

6

KT Cơ khí (Động lực)

108

19

19

7

Công nghệ thông tin

109

21,5

21,5

8

Kỹ thuật Cơ Điện tử

111

21

21

9

Kỹ thuật môi trường

112

18,5

10

KT XD (Tin học xây dựng)

115

18,5

18,5

11

Quản lý TN và môi trường

118

18,5

12

Quản lý công nghiệp

119

18,5

13

Công nghệ thực phẩm

201

20,5

14

Kỹ thuật dầu khí

202

19,5

15

Công nghệ sinh học

206

20,5

16

Kỹ thuật ĐK và TĐH

207

20,5

20,5

17

Kinh tế xây dựng

400

18,5

18,5

NHÓM 2

17,5

17,5

123

53

18

Kỹ thuật tài nguyên nước

105

17,5

17,5

Kỹ thuật nhiệt, gồm:

19

Nhiệt - Điện lạnh

107

17,5

17,5

20

Kỹ thuật NL và MT

117

17,5

21

SPKT Điện tử-Tin học

110

17,5

17,5

22

CNKT Vật liệu xây dựng

114

17,5

23

Kỹ thuật tàu thủy

116

17,5

24

Kỹ thuật Hóa học

203

17,5

Khối V (TS riêng)

29

25

Kiến trúc

113

Theo Diệu Hiền (TNO)

Đến 2025, Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi

Đến 2025, Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi

(PLO)-  PGS. TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực, có sự phân hóa phù hợp.
Giám sát chặt các khoản tài trợ giáo dục

Giám sát chặt các khoản tài trợ giáo dục

(PLO)- Các đại biểu lưu ý Sở GD&ĐT TP.HCM cần phải quản lý chặt các khoản tài trợ cho giáo dục, tránh tình trạng dù tự nguyện nhưng lại mang tính bắt buộc và cần đa dạng nguồn vận động tài trợ.