Từ khóa:

#Diễn đàn doanh nghiệp
Tìm thấy 12 kết quả
Cơ hội cho DN Việt ra khơi thuận buồm xuôi gió

Cơ hội cho DN Việt ra khơi thuận buồm xuôi gió

(PLO)- 250 đại biểu là doanh nghiệp, học giả và nhà đầu tư trong và ngoài nước đã chia sẻ triển vọng, cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam cũng như tư vấn chính sách cho Chính phủ.