Hỏi giùm bạn

Điều kiện để người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Tôi năm nay đã 47 tuổi, đã đóng BHXH bắt buộc được 22 năm. Hiện nay, sức khỏe của tôi đã suy yếu nên không đảm bảo tiếp tục làm việc. Vừa rồi, tôi đã được hội đồng giám định y khoa kết luận tỉ lệ suy giảm khả năng lao động của tôi là 82%.

Xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2022 hay không?

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc (TP.HCM )

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2022 đối với lao động nam là 60 tuổi sáu tháng và lao động nữ là 55 tuổi tám tháng.

Theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Lao động, trường hợp hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động nếu có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu khi: Có tuổi thấp hơn tối đa năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo các quy định nêu trên, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động nữ là 55 tuổi tám tháng.

Còn đối với trường hợp lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% thì tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 50 tuổi tám tháng.

Nếu người lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 45 tuổi tám tháng.

Như vậy, trường hợp của bạn đã đóng BHXH bắt buộc 22 năm và tỉ lệ suy giảm khả năng lao động là 82% thì năm 2022 bạn đủ điều kiện nhận lương hưu.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm