Điều kiện, thủ tục được phép kinh doanh pháo hoa vào năm 2021

Theo tôi được biết đã có Nghị định mới của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Theo quy định mới thì tổ chức, doanh nghiệp nào được phép kinh doanh pháo và điều kiện kinh doanh đi kèm?

Bạn đọc Trần Dũng

Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Ngày 27-11-2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020 thay thế cho Nghị định 36/2009 về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định 137/2020 quy định việc kinh doanh pháo phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.
- Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy.
- Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.
- Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Về thủ tục xin giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh được thực hiện theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định 137/2020. Cụ thể, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa; giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

- Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

Như vậy, căn cứ vào các quy đinh trên thì chỉ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh doanh pháo hoa.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.