Bộ GTVT: Chưa tạm dừng việc thí điểm Uber, Grab
(PLO)- Bộ GTVT khẳng định thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng KH-CN hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao.

Ngày 20-6, Bộ GTVT, cho biết trong thời gian qua, Bộ GTVT thường xuyên tổ chức các cuộc họp, Hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Hiện tại Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại  văn bản số 1850 và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT. Đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bộ GTVT cũng khẳng định chưa tạm dừng việc thí điểm Uber, Grab.

Trước đó, ngày 19-10-2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ GTVT triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 24 ngày 7-1-2016. Theo đó, tất cả các đơn vị có đề án cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đều được tham gia thí điểm (bản chất của việc thí điểm là cho phép sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản).

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 09 đơn vị gồm: Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các Đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

"Thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân..." - lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định.

NGUYỄN LONG