Bộ GTVT vừa có kết luận nội dung tố cáo của một công ty đối với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nạo vét luồng hàng hải sông Thị Vải.

Bộ GTVT cho rằng nội dung tố cáo: “Cục Hàng hải Việt Nam nhiều lần yêu cầu công ty ký hợp đồng thực hiện dự án phần khối lượng theo số liệu khảo sát thông báo hàng hải của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là 26.160,9 m3 mặc dù Công ty Đan Thành không đồng ý với khối lượng quá thấp, thấp hơn hẳn 56 lần số liệu đã được thẩm định và phê duyệt. Việc đó dẫn đến công ty không thể thu hồi được vốn đầu tư đã bỏ ra, dẫn đến gây thiệt hại kinh tế, gặp khó khăn và lâm vào cảnh phá sản. Cũng như Nhà nước thất thu các khoản thuế phí liên quan đến dự án nếu giảm khối lượng từ 905.208,03 m3 xuống còn 26.160,9 m3 với tổng số tiền thuế phí hơn 11 tỉ đồng” là không có cơ sở.

Bộ GTVT kết luận vụ ‘tố’ Cục Hàng hải Việt Nam tham nhũng - ảnh 1
Thời gian qua, xảy ra một số vụ khiếu kiện liên quan đến việc nạo vét. Ảnh: VIẾT LONG

Nguyên nhân, khối lượng hơn 26.160 m3 chỉ là một đoạn chồng lấn với đoạn dự án xã hội hóa của Công ty Đan Thành, không phải cho toàn dự án; thực tế nhà đầu tư chưa ký hợp đồng, chưa triển khai dự án. Cục Hàng hải Việt Nam cũng khẳng định chưa có văn bản nào điều chỉnh khối lượng của toàn dự án từ hơn 905.200 m3 xuống còn hơn 26.160 m3.

Tuy vậy, Bộ GTVT thừa nhận văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam chưa đề cập đến khối lượng cho toàn dự án xã hội hóa mà Công ty Đan Thành thực hiện 10,5 km là nguyên nhân có việc hiểu chưa đúng về khối lượng và thực hiện hợp đồng của công ty này.

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đề xuất kế hoạch nạo vét, duy tu luồng hàng hải bằng ngân sách nhà nước trên tuyến Vũng Tàu-Thị Vải năm 2016-2017 có đoạn trùng với đoạn luồng đã được giao cho Công ty Đan Thành thực hiện đều trước khi nhận được văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam thông báo về đoạn luồng đã giao nạo vét xã hội hóa.

Cục Hàng hải Việt Nam là đơn vị được phân bổ ngân sách chứ không phải Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Việc lập kế hoạch nạo vét, duy trì được Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng cho toàn tuyến Vũng Tàu-Thị Vải.

Khi được phân bổ ngân sách nạo vét, căn cứ tình hình phát triển dự án xã hội hóa, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu không thực hiện khảo sát, thi công bằng ngân sách nhà nước đoạn luồng đã giao cho Công ty Đan Thành thực hiện. Thực tế năm 2016-2017 đoạn luồng chồng lấn đã không tổ chức nạo vét từ nguồn ngân sách như vậy.

Đặc biệt, đơn tố cáo cho rằng: “Cục Hàng hải Việt Nam làm trái lợi ích nhóm, sân sau và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí tiền ngân sách nhà nước đối với Cục Hàng hải (Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang) và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam”.

Kết quả xác minh của Bộ GTVT cho thấy các hoạt động tham mưu trong công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật chuyên ngành hàng hải đều thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hằng năm các hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam đều được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong các kết luận chưa có kết luận nào kết luận Cục Hàng hải Việt Nam hoặc cá nhân của Cục Hàng hải Việt Nam nào vi phạm pháp luật về làm trái, lợi ích nhóm, tham nhũng lãng phí như nội dung người tố cáo nêu.

Cục Hàng hải Việt Nam và cá nhân lãnh đạo cơ quan này không có văn bản nào chỉ đạo hoặc có sự ưu ái cho Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc tác động yêu cầu tổng công ty phải giao phần việc của tổng công ty cho tổ chức, đơn vị, cá nhân nào thực hiện.

Theo đó, kết luận của Bộ GTVT khẳng định: “Cục Hàng hải Việt Nam không có bất cứ cá nhân, cán bộ nào của Cục và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam liên danh, liên kết thành lập công ty sân sau và Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Cục chưa nhận bất cứ khoản tiền nào của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam”.

Nguyên nhân dẫn đến tố cáo, theo Bộ GTVT, ngoài công tác tham mưu chưa tốt, dự án nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép-Thị Vải, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kết cảng và kỹ thuật biển là tư vấn lập dự án trong phương án giao cho Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam liên danh với doanh nghiệp khác thực hiện việc thu xếp vốn và tổ chức đầu tư là không đúng.

Hồ sơ tài liệu nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép-Thị Vải quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ, chưa giao cụ thể cho một đơn vị quản lý.

Theo đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, thiếu sót.

Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư Công ty Đan Thành để rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện dự án mang tính tổng thể, toàn diện, khách quan, đúng pháp luật. 

“Nếu xét thấy cần thiết, Cục Hàng hải Việt Nam trưng cầu một đơn vị tư vấn độc lập, có uy tín tiến hành khảo sát, đánh giá lại một cách khách quan phương án và khối lượng nạo vét của dự án xã hội hóa của Công ty Đan Thành…” - Bộ GTVT kết luận.