Cụ thể, công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện theo bốn tài liệu gồm: Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; hướng dẫn phân loại nhà an toàn; khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; quy trình kiểm định các công trình ăngten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh truyền hình. Người dân, chủ sở hữu cần thực hiện các biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn nhà ở, công trình trước mùa mưa bão.

Sở QH-KT được giao cập nhật các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Sau đó, sở này đưa ra các giải pháp quy hoạch khu tái định cư an toàn và từng bước di dời dân về khu tái định cư an toàn.

Sở Xây dựng tăng cường khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật vào mùa mưa bão; hướng dẫn, cảnh báo người dân, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình cần báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng, thời gian đưa vào sử dụng, vị trí xây dựng, đặc biệt đối với công trình đặt tại các vị trí xung yếu.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cần đánh giá hiện trạng các cột điện ly tâm bê tông cốt thép; thực hiện gia cường, chằng chống đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu. Công ty này cần chú ý cắt điện cục bộ tại nơi xảy ra sự cố ngay khi phát hiện tình trạng mất an toàn trong vận hành lưới điện do bị ảnh hưởng của giông gió, lốc xoáy, ngập úng…