Theo đó, 310 đồ án đã được phê duyệt từ năm 2013 đến nay, còn một số đồ án chưa bổ sung thiết kế đô thị thì TP giao Ban Quản lý các khu chức năng đô thị và các quận,. huyện khẩn trương rà soát, đôn đốc các đơn vị tư vấn lập, trình thẩm định và phê duyệt bổ sung theo quy định.

Đưa thiết kế đô thị vào 520 đồ án quy hoạch - ảnh 1
Đường Phạm Văn Đồng là một trong số ít tuyến đường có thiết kế đô thị tại TP.HCM.

Cạnh đó, 210 đồ án được phê duyệt trước năm 2013, TP cũng giao các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát để có đề xuất kế hoạch lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng và nội dung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn quản lý để trình Sở QH-KT thẩm định và TP xem xét phê duyệt.

Đối với các đồ án lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch tổng thể từ nay trở về sau, TP cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải hoàn tất đầy đủ các nội dung về kiến trúc, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị. Đồng thời Sở QH-KT phải hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch và quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị để cấp giấy phép xây dựng.