Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng trong đợt dịch COVID – 19, tính đến nay Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã giảm cho tất cả các đối tượng khách hàng hơn 812 tỉ đồng.

Theo đó, hơn 2 triệu khách hàng ở TP.HCM sử dụng điện sinh hoạt đã được giảm tổng số tiền là hơn 257 tỉ đồng; hơn 83 ngàn khách hàng sản xuất được giảm hơn 333 tỉ đồng; hơn 65 ngàn khách hàng kinh doanh được giảm hơn 191 tỉ đồng; 453 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch được giảm hơn 27 tỉ đồng và 36 cơ sở cách ly y tế được giảm hơn 2,8 tỉ đồng cho .

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết theo quy định của Bộ Công Thương, mức giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng khách hàng cụ thể như sau: Giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, sau đó giảm tiếp 10%; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba tháng. Thời điểm áp dụng đối với khách hàng ngoài sinh hoạt là từ ngày 16-4 và đối với khách hàng sinh hoạt từ tháng 5-2020.