Theo báo cáo tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 8-2017 của Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không có tỉ lệ cất cánh đúng giờ cao nhất là VASCO. Trong tháng 8, hãng này có 1.072 chuyến đúng giờ trong tổng số 1.079 chuyến khai thác, chiếm tỉ lệ 97,7%.
Jetstar Pacific có 2.232 chuyến cất cánh đúng giờ trong tổng số 2.507 chuyến khai thác, chiếm tỉ lệ 89%. Vietnam Airlines có 10.434 chuyến cất cánh đúng giờ trong tổng số 11.823 chuyến khai thác, chiếm tỉ lệ 88,3%. 
Riêng Vietjet Air có 6.493 chuyến bay cất cánh đúng giờ trong tổng số 7.592 chuyến khai thác, chiếm tỉ lệ 85,5%.

Bay đúng giờ: VASCO cao nhất, Vietjet Air thấp nhất - ảnh 1
Cảnh hành khách ngồi chờ vật vạ tại sân bay vì delay là điều thường bắt gặp.

Được biết, các nguyên nhân khiến tàu bay cất cánh không đúng giờ thường là do trang thiết bị dịch vụ cảng trục trặc, do hãng hàng không xếp lịch chưa khoa học, do quản lí điều hành sân bay, do thời tiết…

Trong đó, nguyên nhân khiến tàu bay cất cánh không đúng giờ nhiều nhất là do hãng hàng không và tàu bay về muộn.

Đối với hãng VJA, trong tháng 8 vừa qua đã có tới 861 chuyến bay cất cánh không đúng giờ vì tàu bay về muộn.