Bỏ thời hạn buộc đổi bằng lái sang vật liệu PET
(PL)- Theo Thông tư 12/2017 vừa được Bộ GTVT ban hành (về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (bằng lái) cơ giới đường bộ), việc đổi bằng lái in trên giấy bìa sang bằng lái làm bằng thẻ nhựa (vật liệu PET) được khuyến khích thực hiện.

Lộ trình đổi bằng lái không thời hạn A1, A2, A3 như quy định của Thông tư 58/2015 của Bộ GTVT bị bãi bỏ.

Người có bằng lái có thời hạn chỉ thực hiện việc đổi bằng lái trước khi hết thời hạn sử dụng; người có bằng lái bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi bằng lái.

Trước đó, Thông tư 58 đưa ra lộ trình đổi bằng lái ô tô, máy kéo bằng giấy bìa sang vật liệu PET phải được thực hiện trước ngày 31-12-2016. Sau sáu tháng từ thời hạn trên, người có bằng lái giấy bìa không chuyển đổi sang bằng lái bằng vật liệu PET sẽ phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại bằng lái.

G.HI