Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động theo hình thức hợp đồng tổ chức chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm lỗi xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định.

Danh sách xe khách sẽ bị tước phù hiệu nếu tiếp tục vi phạm - ảnh 1
Các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở GTVT TP.HCM sẽ xử lý thu hồi phù hiệu xe hợp đồng. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở sẽ xử lý thu hồi phù hiệu xe hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTV.

Danh sách các ô tô vi phạm trong tháng 5-2019:

Xe ô tô mang biển số 51B-069.52 thuộc HTX VT DL Thái Bình quản lý.

Xe ô tô mang biển số 51B-260.35 thuộc HTX xe khách LT & DL Miền Đông quản lý.

Xe ô tô mang biển số 51B-158.04 thuộc Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines quản lý.

Các xe ô tô mang biển số 47B-007.78, 51B-269.48 thuộc HTX XK LT DL & DV Thống Nhất quản lý.

Xe ô tô mang biển số 51B-141.44 thuộc Công ty TNHH DL Và TM Á Đông ViDoTour quản lý.

Xe ô tô mang biển số 51B-172.99 thuộc Công ty TNHH DV VC DL Việt Thắng quản lý.

Xe ô tô mang biển số 51B-070.38 thuộc Công ty CP DVHK Sân Bay Tân Sơn Nhất quản lý.

 Xe ô tô mang biển số 47B-024.17 thuộc HTX xe DL & VT Thiên Phúc quản lý.