Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ GTVT nghiên cứu, tổ chức triển khai việc đầu tư xây dựng đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nghệ An đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010. Tuyến đường có chiều dài khoảng 90 km với quy mô đường cấp III. Điểm đầu tuyến giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa thuộc địa phận xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An; điểm cuối giao cắt với đường ven sông Lam và nối với tỉnh Hà Tĩnh tại cầu Cửa Hội.

Việc điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư đoạn tuyến đường ven biển, tận dụng các đoạn tuyến đã được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư trong thời gian vừa qua. Đồng thời giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, đảm bảo phù hợp với một số quy hoạch đã được điều chỉnh (Quy hoạch chung xây dựng TP Vinh, Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Hồi...).