Cụ thể, điều chỉnh phân làn đường cho xe lưu thông trên nhánh cầu vượt A - nút giao thông Cát Lái, hướng rẽ trái từ xa lộ Hà Nội vào đường Mai Chí Thọ theo hướng tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe ô tô trên hai làn xe lưu thông; điều chỉnh biển báo hiện hữu (biển R.415) “biển gộp làn đường theo phương tiện”. Biển báo “khu vực đường cong nguy hiểm - chạy chậm” tại cầu này cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tại.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng yêu cầu đơn vị thực hiện là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị nâng chiều cao lan can phía lưng đường cong trên cầu vượt A và phải hoàn thành trước khi thực hiện điều chỉnh phân làn đường trên nhánh cầu vượt A. Lưu ý, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn giao thông trên cầu và khu vực phía dưới cầu, an toàn kết cấu cầu vượt A - nút giao thông Cát Lái.

Sở GTVT TP giao Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thực hiện một số nội dung sau: Phối hợp với CSGT và thanh tra giao thông lắp đặt biển báo, treo băng rôn thông báo thời gian thực hiện cho người dân biết. Đồng thời, các đơn vị này cũng theo dõi tình hình giao thông tại khu vực để kịp thời đề xuất với sở phương án điều chỉnh cho phù hợp nếu xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông.