(PL)- Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày 7-7 công ty này sẽ thực hiện chương trình giảm giá hè 2018 đối với hàng loạt mác tàu.

Cụ thể, từ ngày 7-7 đến hết 12-8 sẽ giảm 10% giá vé loại ghế ngồi trên các mác tàu SE21/SE22, NH1/NH2 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần; các mác tàu SE26, SQN2, SNT2, SNT4, SNT6… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần; các mác tàu SE25, SQN1, SNT1, SNT3, SNT5… chạy vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần; mác tàu SPT2 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hằng tuần; mác tàu SPT1 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng giảm 10% giá vé các loại chỗ trên mác tàu SPT4 chạy vào các ngày thứ Hai, Chủ nhật hằng tuần; mác tàu SPT3 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.

Cùng đó, đơn vị này sẽ giảm 10% giá vé đối với học sinh nhập học vào các trường đại học, cao đẳng… và thân nhân đi cùng. Thời gian áp dụng đến ngày 31-12.

NT