(PL)- Ngày 24-4, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết trong tháng 4 đã phát hiện và xử lý 1.561 vụ vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa với tổng số tiền xử phạt gần 8 tỉ đồng, tăng gần 300% số vụ vi phạm và tăng 466% số tiền xử phạt so với tháng 3.

Cụ thể, trong tháng thanh tra đã xử lý 365 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, tăng 453% số vụ vi phạm so với tháng 3,  với tổng số tiền xử phạt hơn 5,7 tỉ đồng. Riêng về xử lý các công trình thi công “bầy hầy”, Thanh tra Sở đã xử lý 85 vụ vi phạm, tăng 672% số vụ vi phạm so với tháng 3, với số tiền xử phạt 500 triệu đồng. Trong đó, xử lý hành vi vi phạm chủ yếu là không thu dọn các biển báo, rào chắn, phương tiện thi công, các vật liệu hoặc không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện lưu thông vào đường cấm (cấm tải trọng, cấm theo giờ…), Thanh tra Sở đã xử lý 42 vụ vi phạm với số tiền xử phạt là 46 triệu đồng.

TN