Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, hiện công ty đang thực hiện công tác cải tạo thay thế ống cấp nước đường Nguyễn Thái Bình (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Yersin), phường Nguyễn Thái Bình, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1.

Công ty CP Cấp nước Bến Thành sẽ thực hiện công tác cắt tê, đấu nối, bít hủy ống cũ hoàn thiện hệ thống cấp nước.

Khu vực và thời gian cắt nước cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22h đến 5h các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10-6 tại đường Nguyễn Thái Bình (đoạn từ Nam Kỳ Khởi nghĩa đến Yersin), phường Nguyễn Thái Bình, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1.

Công ty xin thông báo đến các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên.