Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 cảng cá động lực thuộc một trong những trung tâm nghề cá lớn nhất cả nước. Đây cũng là cảng cá lớn nhất miền Trung.

Theo đó, khu đất số 1 (diện tích 20.777 m2) dự kiến sẽ dành để nâng cấp xây dựng các cầu cảng hiện trạng thành cầu cảng chuyên dùng và cầu cảng tổng hợp, phía Bắc giáp âu thuyền Thọ Quang, phía Nam giáp đường Bình Than, phía Tây giáp âu thuyền Thọ Quang và phía Đông giáp chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang.

Khu đất số 2 (diện tích 2.549 m2) dự kiến để xây dựng cải tạo lại chợ cá cũ, phía Bắc giáp chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, phía Nam giáp đường Bình Than, phía Tây giáp cảng cá và phía Đông giáp đường Vân Đồn.

Khu đất số 3 (diện tích 173.904 m2) dự kiến xây dựng phát triển thành khu đô thị kết hợp cảng quốc tế, phía Nam giáp đường Lê Đức Thọ; các phía Đông, Tây, Bắc đều giáp biển.

Quy hoạch cảng cá lớn nhất miền Trung ở Đà Nẵng  - ảnh 1
Cảng cá Thọ Quang lớn nhất miền Trung được quy hoạch hiện đại. Ảnh: TVS

Khu đất số 4 (diện tích 3.825 m2) dự kiến để xử lý hạ tầng kỹ thuật tuyến cống đối lưu hiện trạng, có vị trí tại khu vực ngã giao đường Lê Đức Thọ và đường Hồ Hán Thương đoạn dẫn lên cầu Mân Quang.

Ông Thơ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt.

Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan lập phương án kiến trúc các hạng mục công trình, gửi Sở Xây dựng trình UBND TP thống nhất trước khi thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định.

Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt không quá 20 ngày kể từ ngày ký quyết định này (4-4).

Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Sở TN&MT căn cứ tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt, hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.