Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, thành và Sở GTVT các tỉnh thành về việc tạo điều kiện cho người dân di chuyển trong trường hợp cấp thiết.

Theo Sở GTVT, TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 30-9 của UBND TP.HCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện cho người dân đi lại - ảnh 1
Sở GTVT TP.HCM đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện cho người TP.HCM trở về và ngược lại trong trường hợp cấp thiết. Ảnh: ĐT.

Đồng thời, hiện nay UBND TP.HCM đã phân công Sở GTVT là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn và xem xét giải quyết các trường hợp cấp thiết cần được lưu thông giữa TP.HCM và các tỉnh, TP.

Sau đó, Sở GTVT TP.HCM đã có công văn ngày 7-10 hướng dẫn người dân đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết.

Việc đăng ký được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ https://thongtinsgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen. Kết quả giải quyết trường hợp đơn được chấp thuận như sau:

Người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR. Mã QR này nhằm phục vụ cơ quan chức năng kiểm tra. Khi quét mã QR, sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người dân đã đăng ký di chuyển.

Người làm đơn, người cùng đi trên phương tiện mang theo giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết (bản giấy hoặc bản điện tử lưu trong điện thoại thông minh) khi lưu thông trên đường.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị Công an các tỉnh, TP và Sở GTVT các tỉnh, TP chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết.

Đồng thời phối hợp kiểm soát đảm bảo đúng đối tượng di chuyển và hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.