Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc TP đầu tư chống ngập nhưng hiệu quả của các dự án vẫn là dấu hỏi.

Đề xuất của Sở Xây dựng về việc thu phí dịch vụ thoát nước gần đây đã gây nhiều tranh cãi.

thu-phi-thoat-nuoc
Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước. Đồng thời, TP cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án chống ngập trên địa bàn.

Trước đó, PLO có thông tin về việc TP.HCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc thu phí dịch vụ thoát nước để dùng vào đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước, mức thu năm 2020 là 1.430 đồng/m3. Từ 2020 đến năm 2024, tăng theo lộ trình là 5%/năm.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, giá tiền nước sạch và dịch vụ thoát nước bình quân mà người dân phải trả cho mỗi m3 trong năm 2020 là 11.029 đồng; năm 2021 là 12.198 đồng và năm 2024 là 16.344 đồng (chưa tính 10% thuế giá trị gia tăng).

Về phương thức thu, đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV thì căn cứ vào hóa đơn tiền nước. Các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tiếp tục thu phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng phương án thu tiền dịch vụ cho các đối tượng này.