Cụ thể, theo lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, có tổng cộng năm bến không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn đang đang hoạt động không phép trên các tuyến sông, kênh rạch do Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực III quản lý 

58 bến thủy nội không phép còn lại đang hoạt động không phép do Cảng vụ Đường thủy nội địa TP quản lý.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa TP, Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực III thống nhất danh sách các bến thủy nội địa hoạt động không phép trên địa bàn TP để báo cáo Sở GTVT nắm và có hướng chỉ đạo.