Đoàn thanh tra bị tạm giữ: Tín hiệu tốt!

Trước đó, hồi tháng 4-2019, năm cán bộ thanh tra ở Thanh Hóa cũng bị bắt tại huyện Thiệu Hóa vì “đe dọa, tống tiền” một cơ quan ở huyện này. Chưa biết đoàn thanh tra ở Thanh Hóa “đe dọa, tống tiền” bao nhiêu nhưng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng thì báo chí nói đã vòi vĩnh hàng tỉ đồng.

Không thể có một lời nào biện minh được cho những hành động ấy. Thanh tra về bản chất là để chấn chỉnh, đề xuất xử lý những sai phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm ngăn chặn tham nhũng. Nhưng từ lâu người ta đã râm ran rằng: “Thanh tra thanh mẹ thanh gì? Hễ có phong bì thì sẽ… thank you”. Và chắc chắn rằng những tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra không phải là không tồn tại. Có điều là những vụ việc bị lập biên bản, tạm giữ, bắt giữ đoàn thanh tra như ở Thanh Hóa, Vĩnh Phúc không phải lúc nào cũng xảy ra.

Vì vậy, dù có râm ran về những tiêu cực trong thanh tra, kiểm tra nhưng người ta khó có thể có bằng chứng xác thực để điểm mặt, chỉ tên những tiêu cực ấy. Điều ấy cũng có thể chỉ là phỏng đoán khi đã và đang có những cuộc thanh tra, kiểm tra mà đến nay kết quả vẫn chưa ra hoặc kết quả sau lại mâu thuẫn kết quả trước.

Bởi vậy, không khó hiểu khi tại hội nghị ngành nội chính đầu năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải lưu ý vấn đề này. Ông yêu cầu ngành nội chính phải chú trọng tham mưu, đề xuất với các cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

“Phải phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Hai vụ đoàn thanh tra bị lập biên bản, tạm giữ và bắt giữ vừa qua ở Thanh Hóa, Vĩnh Phúc cho thấy những gì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý và vạch ra trong cuộc chiến chống tham nhũng là rất có cơ sở. Việc đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị tạm giữ vì vậy có thể sẽ mở đường cho một giai đoạn mới với sự nghiêm minh của pháp luật.

Vì chắc chắn nếu còn tồn tại những đoàn thanh tra chuyên “đe dọa, tống tiền” thì cuộc chiến chống tham nhũng sẽ khó tiến triển như mong muốn.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.