Từ khóa:

#thanh tra bộ xây dựng
Tìm thấy 29 kết quả
Hậu Giang: Nhiều sai phạm về sản xuất xi măng

Hậu Giang: Nhiều sai phạm về sản xuất xi măng

(PL)- Công tác quản lý của một số cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang còn hạn chế khi để công ty xi măng xây dựng dây chuyền không phép, vượt công suất và không đúng quy hoạch của Thủ tướng.