Doanh nghiệp tiếp tục ồ ạt phát hành trái phiếu

Báo cáo này cũng cho hay kỳ hạn và lãi suất bình quân toàn thị trường lần lượt là 3,71 năm và 8,7%/năm. Trong đó nhóm bất động sản có lãi suất bình quân 10,24%, cao hơn hẳn các nhóm ngân hàng, định chế tài chính, phát triển hạ tầng nhưng vẫn thấp hơn nhóm các doanh nghiệp khác (10,49%) do ảnh hưởng của lô phát hành 1.402 tỉ đồng kỳ hạn năm năm, lãi suất 20%/năm của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hồng Hoàng.

Đáng chú ý, sau tháng 10 chững lại, tháng 11 các ngân hàng thương mại bắt đầu đẩy mạnh phát hành trái phiếu với 14.149 tỉ đồng trái phiếu mới, đưa số lũy kế phát hành của các ngân hàng thương mại trong 11 tháng lên mức 94.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng cao nhất (45,5%) trong các nhóm ngành tham gia phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành 6.952 tỉ đồng trong tháng 11 và tổng cộng 71.312 tỉ đồng trong 11 tháng đầu năm 2019 - chiếm 34,5% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Lô phát hành lớn nhất trong tháng là 2.029 tỉ đồng của Công ty cổ phần Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng.