Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm logistics khu vực

Cụ thể, mục tiêu của quy hoạch này là phát triển mạng lưới logistics bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu của Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm logistics khu vực ảnh 1
Bốc dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Đồng Nai. Ảnh: CTV

Khai thác có hiệu quả thị trường dịch vụ logistics nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển thông qua việc tối ưu hóa chi phí và tăng giá trị gia tăng cho hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp.

Theo đó, hướng đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 20%-25%/năm, tỉ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh 10%-15%. Các trung tâm logistics mới theo quy hoạch đảm nhận 40%-50% tổng lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ logistics của tỉnh...

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 30%-35%/năm, tỉ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh 20%-25%. 

Định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 30%-35%/năm, tỉ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh 25%-30%.