Dự án Bình Quới - Thanh Đa: Phê bình giám đốc Sở QH-KT

- UBND TP.HCM có thông báo như trên sau cuộc họp về tình hình thực hiện dự án này.

Tại thông báo, lãnh đạo TP chỉ đạo: Sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu được duyệt, Sở QH-KT kết hợp chủ đầu tư thực hiện tiếp đồ án quy hoạch phân khu để trình TP xem xét, phê duyệt trước ngày 30-4-2014. Sở này phải cùng UBND quận Bình Thạnh công bố quy hoạch để làm cơ sở lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng… Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ cùng quận Bình Thạnh rà soát để chuẩn bị trước quỹ nhà tái định cư cho dự án.

CẨM TÚ