Dự án cảng Liên Chiểu được Thủ tướng phê duyệt đầu tư

Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu tạo cơ sở phát triển cảng biển tại khu vực Liên Chiểu đáp ứng thông qua lượng hàng đến 5 triệu tấn/năm giai đoạn đầu.  

Đồng thời, nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô TP và tăng cường kết nối vùng và liên vùng. 

Theo quyết định này, quy mô dự án gồm: kè và đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn.

Cụ thể, xây dựng tuyến kè chắn sóng dài khoảng 820 m, đê chắn sóng dài khoảng 350 m, luồng tàu dài khoảng 7.250 m, rộng 160 m….đường bộ kết nối nội bộ của cảng đi QL1A mới.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 3.426,3 tỉ đồng, được đầu tư công theo Luật Đầu tư công và các quy định liên quan của pháp luật. Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó là phải thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Dự án chỉ được triển khai sau khi báo cáo ĐTM được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng phải bảo đảm cân đối, bố trí đủ vốn của địa phương và vốn ứng trước trong trường hợp ngân sách Trung ương bố trí chưa kịp tiến độ để thực hiện dự án hoàn thành vào năm 2025 như cam kết.

Mặt khác, phải tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, hàng hải và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh các bến cảng bảo đảm công khai, minh bạch tuân thủ quy định. UBND TP chịu trách nhiệm bảo đảm tiến độ đưa các bến cảng vào khai thác hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm