Dự kiến trợ giá 1.500 tỉ đồng cho xe buýt năm 2012

Theo UBND TP, trong năm 2012, lượng hành khách đi xe buýt sẽ tăng từ 305 triệu lượt lên 366 triệu lượt người nên cần mức trợ giá cho xe buýt như trên. Những năm qua, mức trợ giá cho xe buýt đều đặn tăng, ước cả năm 2011 ngân sách chi trợ giá cho xe buýt gần 1.270 tỉ đồng (trước đó TP duyệt tổng mức chi trợ giá cho hoạt động này chỉ hơn 835 tỉ đồng).

Lý giải việc chi vượt 50% so với kế hoạch, UBND TP cho rằng mức trợ giá cho xe buýt tăng chủ yếu do giá xăng dầu tăng, khối lượng vận chuyển học sinh - sinh viên tăng… UBND TP cũng cam kết sẽ tiếp tục có những biện pháp nhằm giảm chi trợ giá cho xe buýt như sắp xếp lại luồng tuyến hợp lý, đấu thầu luồng tuyến, rà soát lại các khoản chi…

M.PHONG

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.