Dữ liệu người dân của TP: Các sở, ngành... tìm là có

UBND TP.HCM vừa ký quyết định ban hành danh mục điện tử dùng chung tại TP.HCM. 

Theo nội dung quyết định, TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố; xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng tại Cổng thông tin dữ liệu thành phố http://data.hochiminhcity.gov.vn.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng tham mưu UBND TP điều chỉnh, bổ sung danh mục điện tử dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với sở này cung cấp dữ liệu liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố.

Ban hành kèm theo quyết định này là danh mục điện tử dùng chung của TP.HCM, gồm danh mục liên quan đến đối tượng là người dân, doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, trạng thái hoạt động…), vị trí địa lý (đường, các xã/phường/thị trấn…), liên quan đến đối tượng quản lý và thủ tục hành chính (lĩnh vực thủ tục hành chính, định danh cơ quan nhà nước).

Theo đó, danh mục cơ sở dữ liệu người dân dùng chung của TP gồm thông tin người dân (số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nhóm máu, tình trạng hôn nhân, CMND/CCCD, nơi thường trú…).  Đơn vị được khai khác dữ liệu này là các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện được cấp tài khoản và phân quyền khai thác dữ liệu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (9-12).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng

Ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng

(PLO)- Ngư dân tỉnh Bạc Liêu có sự thay đổi trong ý thức khai thác hải sản, báo cáo và tuân thủ đúng quy định để chung tay gỡ thẻ vàng.