Giải quyết điểm ngập ở trục đường đông xe

- đây là nhiệm vụ quan trọng vừa được UBND TP.HCM đặt ra cho việc phòng, chống lụt bão trong năm 2013.

Sở GTVT còn được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các tuyến kè đã xuống cấp và nâng cấp các tuyến đường hay bị ngập úng. Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Trung tâm Chống ngập xử lý các dự án chống ngập đang thi công gây tắc nghẽn dòng chảy; lắp đặt bổ sung các cửa van, cửa xả chống ngập cho khu vực. Các quận, huyện vùng trũng phải sớm hoàn thành các công trình bờ bao, kịp thời gia cố nơi dễ bị vỡ, tràn bờ…

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Sở NN&PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP) chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

M.PHONG - N.ĐỨC